Uddannelsesaftale

For at kunne gå på Meritvejen kræver det, at der indgås en uddannelsesaftale (også kaldet en lærekontrakt) mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Forudsætningen for at kunne indgå en uddannelsesaftale er, at virksomheden er godkendt som praktiksted. Læs mere om, hvordan man bliver godkendt som lærested under afsnittet oplæring og virksomhedsgodkendelse.

Når uddannelsesaftalen er indgået, er der en række forpligtelser, som begge parter skal leve op til. Blandt andet gælder følgende forhold:

Prøvetid

De første tre måneder i virksomheden er prøvetid. Skoleophold medregnes ikke. I prøvetiden kan begge parter uden varsel og uden angivelse af grund ophæve aftalen. Efter prøvetiden er aftalen uopsigelig, medmindre begge parter er enige om det, eller hvis den ene part væsentligt misligholder aftalen.

Løn

Når der indgås en lærekontrakt, skal medarbejderen som minimum have den løn, der er fastsat i overenskomsten – også når vedkommende er på skole. Er virksomheden ikke omfattet af en overenskomst, er det hovedoverenskomsten, der skal følges. Arbejdsgiveren kan søge om lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) for den tid, medarbejderen er på skole.