Svendeprøven

Alle erhvervsuddannelser afsluttes med en svendeprøve. Svendeprøven består som udgangspunkt af to dele:

  1. En skriftlig prøve, som er en afkrydsningsprøve (multiple choice), der tester din paratviden.
  2. En praktisk prøve, hvor du trækker en transportopgave, som du skal planlægge. I løbet af den praktiske prøve vil du blive bedt om at forklare nogle af de valg, du træffer, eller hvad du planlægger at gøre.

Der gives én karakter for hver af de to prøver. Den praktiske prøve tæller dobbelt. Gennemsnittet af de to karakterer bliver den endelige svendeprøvekarakter.