Afsluttende praktikerklæring

For at kunne få svendebrev – og dermed afslutte uddannelsen – er det en betingelse, at virksomheden senest fire uger før uddannelsens afslutning indsender en afsluttende praktikerklæring til Transporterhvervets Uddannelser (TUR). Her skriver virksomheden under på, at medarbejderen har gennemført praktikuddannelsen i virksomheden efter de fastsatte mål.

Svendebrevet fremsendes, når TUR har modtaget den afsluttende praktikerklæring fra virksomheden samt skolebeviset, som fremsendes af skolen til TUR og til virksomheden, når svendeprøven er bestået.

Den afsluttende praktikerklæring downloades på TURs hjemmeside.

Den underskrevne praktikerklæring indsendes til TUR via mail eller brev til:

Mail: tur@tur.dk
Brev: Transporterhvervets Uddannelser
Vesterbrogade 6 D, 4. sal
1780 København V