Afsluttende erklæring om oplæring

For at kunne få svendebrev – og dermed afslutte uddannelsen – er det en betingelse, at virksomheden senest fire uger før uddannelsens afslutning indsender en afsluttende erklæring om oplæring til Transporterhvervets Uddannelser (TUR). Her skriver virksomheden under på, at medarbejderen har gennemført oplæringen i virksomheden efter de fastsatte mål.

Svendebrevet fremsendes, når TUR har modtaget den afsluttende erklæring om oplæring fra virksomheden samt skolebeviset, som fremsendes af skolen til TUR og til virksomheden, når svendeprøven er bestået.

Den afsluttende erklæring om oplæring kan downloades på TURs hjemmeside.

Den underskrevne erklæring om oplæring indsendes til TUR via mail eller brev til:

Mail: tur@tur.dk
Brev: Transporterhvervets Uddannelser
Vesterbrogade 6 D, 4. sal
1620 København V