Svendeprøvegebyr

For hver transportlærling en virksomhed har i lære, opkræves et svendeprøvegebyr på 1.950 kr. (sats 2019). Gebyret opkræves hos arbejdsgiveren af TUR, når lærlingen tilmeldes til svendeprøve af skolen. Svendeprøvegebyret er ikke momsbelagt.

Svendeprøvegebyret dækker omkostninger til:

  • Censorer/skuemestre
  • Uddannelse af censorer
  • Udvikling af spørgsmål til svendeprøver
  • TURs udgifter vedrørende svendeprøver (administration, databasevedligeholdelse m.m.)
  • Tilskud til svendeprøveafslutning på skolen
  • Medlemsvirksomheder af ATL og DTL kan få refunderet svendeprøvegebyret via deres organisation.