Svært ved at læse og skrive?

Det er ingen hindring for at gå på Meritvejen, at man har svært ved at læse og skrive eller er ordblind. Skolen kan hjælpe dig på mange måder. De kan hjælpe i den daglige undervisning, og de kan hjælpe dig med at finde tilbud om ordblindekurser og forberedende voksenundervisning. Derudover findes der en lang række IT-værktøjer, som stilles gratis til rådighed, når man er på uddannelse.

IT-rygsækken

IT-rygsækken er en samling af IT-hjælpemidler, som bl.a. indeholder en bærbar computer med programmer, der kan læse teksten op, og programmer, der foreslår ord, når den første stavelse er skrevet. På computeren vil mange af de bøger, du skal bruge i undervisningen, være lagt ind.

Læs mere om IT-rygsækken og indholdet.

Vær i god tid

For at få stillet IT-rygsækken eller andre hjælpemidler til rådighed er det en god idé at henvende sig til skolen i god tid inden uddannelsens start, så skolen har mulighed for at bestille de ting hjem, der skal bruges. Du kan se en oversigt over de skoler, der udbyder vejgodstransportuddannelserne under menupunktet Skoleoversigt.

Du kan læse mere om hvilke muligheder, der findes for læsesvage og ordblinde i 3Fs UddannelsesNYT.