Meritvejen trin for trin

1. I gang med Meritvejen

Hvis man er interesseret i at gå på Meritvejen, skal man som medarbejder – gerne sammen med arbejdsgiveren – tage kontakt til den nærmeste transportskole og spørge efter en vejleder. Enten vil skolen tilbyde at komme ud på arbejdspladsen og fortælle mere, eller der aftales et møde på skolen.

2. Meritvejsafklaring og logbog

Næste skridt er, at skolen foretager en meritafklaring (RKV) af medarbejderen for at finde ud af, hvad han/hun kan få merit for, og hvad han/hun mangler for at kunne blive faglært. I denne forbindelse skal medarbejderen udfylde en logbog, der hjælper skolen med at få overblik over medarbejderens erfaringer og kompetencer.

At få foretaget en meritvejsafklaring er gratis, og hverken medarbejderen eller virksomheden binder sig til noget. Til gengæld kan det give begge parter et overblik over de muligheder, der findes, og hvordan et meritvejsforløb vil se ud for den meritafklarede medarbejder. Det tager typisk 1–3 dage at få foretaget en meritafklaring.

3. Uddannelsesplan

Når afklaringen er på plads, udarbejdes der en individuel uddannelsesplan, som beskriver uddannelsesforløbet fra start til slut. Alle, der går på en erhvervsuddannelse, har en uddannelsesplan, der beskriver det forløb, han eller hun skal igennem; hvilken uddannelse, hvilket speciale, hvilken varighed, hvornår skal medarbejderen på skole osv.

4. Indgåelse af uddannelsesaftale

Når virksomheden og medarbejderen er blevet enige om at påbegynde et meritvejsforløb, skal der indgås en uddannelsesaftale (også kaldet en lærekontrakt) mellem medarbejderen og virksomheden. Når uddannelsesaftalen træder i kraft, betales der som minimum overenskomstmæssig løn. Virksomheden får refusion fra AUB, når medarbejderen er på skole.

Virksomheder kan læse meget mere om økonomi og tilskudsmuligheder i forbindelse med Meritvejen under “For arbejdsgivere”.

Kontakt den nærmeste transportskole:

Klik her for en oversigt over alle transportskoler med erhvervsuddannelser.