Hvad koster det?

Uddannelsen er gratis, og der er normalt ingen udgifter til bøger eller andre undervisningsmaterialer, og der er mulighed for en supplerende bogpakke.

Under uddannelsen udbetales der som minimum den løn, der er fastsat i overenskomsten. Har medarbejderen mere end 10 km til skole, får arbejdsgiveren tilskud til transport fra AUB, som udbetales til medarbejderen.