Det gives der merit for

  • Kørekort og certifikater
  • Relevante kurser, f.eks. AMU
  • Anden faglig uddannelse med relevant indhold, f.eks. som udlært mekaniker
  • Relevant arbejdserfaring
  • Relevante kvalifikationer opnået i fritidslivet, ved foreningsarbejde eller på anden vis.

Hvad betyder merit?

At få merit betyder, at man får godskrevet det, man kan, uanset hvordan man har lært det. Meritvejen tilrettelægges ud fra det, den enkelte medarbejder mangler at lære for at kunne gå til svendeprøve og blive faglært.