Studietur

På alle chaufføruddannelser er der mulighed for at tage på studietur. Ofte kan det både være inspirerende og givtigt at se, hvordan chaufførarbejde udføres andre steder og på helt andre måder. Studieturen er ikke gratis, men betales af arbejdsgiveren. Spørg den pågældende skole om hvad deres regler i forhold til studietur er.

Er arbejdsgiveren medlem af ATL og chaufføren af 3F, kan der søges om tilskud til studieturen hos Transportens Udviklingsfond (TU). Støttebeløbet hos TU er fastsat til 3.500 kr. Tilskuddet må dog ikke overstige de faktiske udgifter til turen.

Medlemmer af DTL kan under samme vilkår søge Godstransportområdets Uddannelses- og Udviklingsfond (GUU) om tilskud til studieturen.