AUB – Lønrefusion og befordringstilskud

AUB udbetaler lønrefusion til arbejdsgivere, der ansætter lærlinge – unge såvel som voksne. AUB udbetaler også befordringstilskud til lærlinges transportudgifter, når de er på skoleophold. Tilskuddet udbetales til virksomheden.

Lønrefusion

Under en meritvejsuddannelse betales der som minimum overenskomstmæssig løn til medarbejderen. Til gengæld får virksomheden AUB-refusion, når medarbejderen er på skole. Virksomheden er endvidere fritaget fra at betale AUB-bidrag i den tid, uddannelsesaftalen løber.

Satsen for lønrefusion for voksenlærlinge/meritvejselever for 2024 er fastsat til 5.480 kroner pr. skoleuge.

Befordringstilskud

Har medarbejderen mere end 10 km til skole, kan arbejdsgiveren få et tilskud til transport, som udbetales til medarbejderen.

Refusionen sker automatisk. Virksomheden skal dog være opmærksom på at godkende oplysninger på AUB’s selvbetjening for at få befordringstilskuddet udbetalt.

Klik her og gå direkte til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag