Tilskud fra jobcenteret

Der er mulighed for at søge om såkaldte flaskehalsmidler til uddannelse af voksenlærlinge, herunder meritvejselever, fra jobcenteret.

Tilskuddet er fastsat til 30-40 kr. pr. time for den tid, hvor medarbejderen er i virksomheden (praktikdelen). For at kunne søge om dette, kræver det, at uddannelsen er på regionens liste over områder med god beskæftigelse. Spørg skolen eller det lokale jobcenter om I kan blive omfattet af denne ordning.

Læs mere om tilskuddet og find ansøgningsblanketten “AB 505 Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling” på Jobnets hjemmeside.