6 gode råd om Meritvejen

Med udgangspunkt i andre virksomheders erfaringer med at have medarbejdere på Meritvejen, er der udarbejdet en liste med 6 gode råd, som arbejdsgivere bør følge for at sikre et godt forløb for alle de involverede parter.

 1. Vælg en medarbejder, som er primær person i virksomheden vedr. meritvejsuddannelse. Denne person skal:
  1. Sætte sig ind i reglerne
  2. Koordinere de enkelte meritvejsforløb, herunder:
  1. at være kontaktperson til skolerne
  2. at udlevere logbøger
  3. at vejlede og hjælpe chaufførerne
  4. at hjælpe kørselsledere
  5. at booke skolehjem (i god tid)
  6. at orientere de relevante medarbejdere, herunder person med ansvar for at søge bonus/præmie hjem og udbetaling af løn
  7. at sikre at tjeklisten er ajourført.
 2. Etablér en tjekliste for den enkelte medarbejder.
 3. Tjek og dobbelttjek, at den udarbejdede uddannelsesplan er korrekt og fyldestgørende.
 4. Planlæg driften i god tid, så der er taget højde for skoleperioder (jf. uddannelsesplan).
 5. Hvis I har flere medarbejdere, som gerne vil i gang: Koordinér med driften. Hvis der er nogle medarbejdere, som ikke kan undværes på samme tid, skal det sikres, at deres skoleperioder er forskudt.
 6. Undersøg skolemulighederne i området, før I vælger den skole, som chaufføren/chaufførerne skal være tilknyttet. Spørg evt. andre virksomheder til råds før valg af skole (den tættest på er ikke nødvendigvis den, der passer bedst til jer).